Llengua catalana

Català A1 (inicial)   
*per fer aquest curs és imprescindible saber llegir i escriure correctament*

No has fet mai cap curs de català? Aquest és el teu nivell !

Curs adreçat a persones sense cap coneixement del català i té com a finalitat adquirir les competències comunicatives bàsiques per poder-se desenvolupar, mínimament, en la vida personal, laboral i social.

HORARI de les classes

grup MATÍ => dilluns i dimecres de 9.30h a 11h

grup TARDA => dilluns i dimecres de 15h a 16.30h

grup VESPRE => dimarts i dijous de 19h a 20.30h

Durada del curs: 105 hores, de setembre 2021 a juny 2022.

Llibre de text: Roig, Nuri ; Padrós, Marta ; Camps, Sandra: Passos 1 . Barcelona, Editorial Octaedro, 2017

 

Català A2

Has fet aproximadament 100 hores de català A1/inicial? Aquest és el teu curs !

Curs adreçat a persones que han superat el nivell inicial o que necessiten ampliar el seu coneixement del català a nivell oral, escrit i gramatical. Al final del curs, s’obté el CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC (nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües)

HORARI de les classes

grup MATÍ => dilluns i dimecres de 9h a 11h

grup TARDA => dilluns i dimecres de 18.30h a 20.30h

Durada del curs: 140 hores, de setembre 2021 a juny 2022.

Llibre de text: Roig, Nuri ; Padrós, Marta ; Camps, Sandra: Passos 1 . Barcelona, Editorial Octaedro, 2017

Si vols saber exactament quin és el teu nivell, pots fer la prova de nivell del parla.cat : PROVA DE NIVELL

 

Català B1 (elemental)

Curs adreçat a persones que han superat el nivell Bàsic o que necessiten ampliar el seu coneixement del català a nivell oral, escrit i gramatical. Al final del curs, s’obté el CERTIFICAT DE NIVELL LLINDAR (nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües)

HORARI de les classes

dilluns i dimecres de 9.30h a 11.30h

Durada del curs: 140 hores, de setembre 2021 a juny 2022.

Llibre de text: Roig, Nuri ; Padrós, Marta ; Camps, Sandra: Passos 2 . Barcelona, Editorial Octaedro, 2017