Llengua castellana

Castellano A1 (*** per fer aquest curs és imprescindible saber llegir i escriure correctament)

No has fet mai cap curs de castellà? Aquest és el teu curs ! 

Curs dirigit a persones sense cap coneixement del castellà. L’objectiu del curs és que la persona es pugui comunicar mínimament en la seva vida personal, laboral i social. 

HORARI de les classes:  dilluns i dimecres d’11.30h a  13h

Durada del curs: 105 hores, de setembre 2020 a juny 2021

 

Castellano A2

Has fet aproximadament 100 hores de castellà A1/ inicial? Aquest és el teu curs !

Curs dirigit a persones que han superat el nivell inicial o que necessiten ampliar els seus coneixements del castellà a nivell oral, escrit o gramatical. Al final del curs, s’obté el CERTIFICAT DE NIVELL A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

HORARI de les classes:  dimarts i dijous de 15h a 17h 

Durada del curs: 140 hores, de setembre 2020 a juny 2021. 

Si vols fer un test de nivell, fes clic aquí: Test de nivell
Castellano B1
(el curs 2020/2021, no es farà aquest nivell)

Curs dirigit a persones que han superat el nivell A2 i que necessiten ampliar els seus coneixements de la llengua a nivell oral, escrit o gramatical. Al final del curs, s’obté el CERTIFICAT DE NIVELL B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

HORARI de les classes

Durada del curs: 140 hores.