Formació instrumental

La Formació Instrumental és una formació bàsica i fonamental per a tota persona. Està dividida en tres nivells, cadascun dels quals ocupa dos cursos escolars i excepcionalment, tres. Equival a la Primària de les escoles.

Formació Instrumental 1

Curs adreçat a persones sense cap coneixement del català i que volen aprendre a llegir i escriure.

Al final d’aquest curs, l’alumne podrà …

 • Parlar i entendre mínimament una conversa.
 • Llegir i escriure paraules.
 • Conèixer els €, les mesures, fer sumes senzilles, càlcul mental, etc.
 • Utilitzar un ordinador.

HORARI DE LES CLASSES:

grup MATÍ => dilluns i dimecres d’11h a 13h

grup TARDA => dimarts i dijous de 15h a 17h

grup VESPRE => dilluns i dimecres de 18.30h a 20.30h

Durada del curs: 9 mesos , de setembre 2021 a juny 2022

Formació Instrumental 2

Curs adreçat a persones que han superat el curs de Formació Instrumental 1 i que ja entenen força bé el català i poden llegir i escriure frases senzilles.

Al final d’aquest curs, l’alumne podrà …

 • Parlar i entendre el català.
 • Llegir i escriure frases i petits textos (notes, descripcions senzilles,etc.)
 • Sumar, restar i multiplicar, utilitzar la calculadora, resoldre problemes quotidians, etc.
 • Conèixer l’entorn, els paisatges, els mitjans de comunicació, coneixement del cos humà, la salut, els aliments, etc.
 • Utilitzar un ordinador

HORARI DE LES CLASSES:

grup MATÍ => dilluns i dimecres d’11h a 13h

grup TARDA => dimarts i dijous de 17h a 19h

Durada del curs: 9 mesos , de setembre 2021 a juny 2022

Formació Instrumental 3 (curs preparatori pel GES)

Curs adreçat a persones amb coneixement del català i que volen assolir la formació adequada per  incorporar-se al GES (Graduat d’Educació Secundària). Les matèries que s’imparteixen en aquest curs són: català, castellà, matemàtiques, ciències socials i naturals  i, com a matèria transversal, informàtica.

Al final d’aquest curs, l’alumne podrà …

 • Entendre les idees principals d’una informació, escrita o oral, relativa a la feina, a l’escola, al temps lliure, etc.
 • Escriure petites descripcions, notes, sol·licituds, receptes de cuina, instruccions, missatges al mòbil, correus electrònics breus, etc.
 • Fraccions, estadístiques, percentatges, interpretar descomptes, etc.
 • Conèixer millor la seva comarca i l’entorn, Catalunya, Espanya i Europa, etc.
 • Utilitzar un ordinador com a eina d’aprenentatge.

HORARI DE LES CLASSES:

dilluns de 15.30h a 18.30h

dimarts de 15.30h a 18.30h

dimecres de 17h a 18h

dijous de 15.30h a 18.30h

Durada del curs: 9 mesos, de setembre 2021 a juny 2022