Com inscriure’s

El període d’inscripcions és l’última setmana del mes de juny; les dates varien cada any. Consulteu el calendari de preinscripcions i matrícules AQUÍ.

Durant aquesta setmana de juny fem les preinscripcions a tots els cursos (GES, Anglès, Informàtica i Proves d’accés, Català, Castellà i Formació Instrumental). Els cursos comencen tots el mes de setembre. Un cop feta la preinscripció, cal venir al setembre a confirmar la matrícula.

Fer la preinscripció i, al setembre la matrícula, és la millor manera d’obtenir plaça als cursos.

Durant el curs s’obre un període d’inscripcions el mes de desembre, però només en els cursos on hi hagi alguna plaça vacant.

Pel curs de GES (Graduat d’Educació Secundària) hi ha inscripcions trimestrals. Cal estar atent a la nostra web per saber les dates d’inscripció o bé trucar a l’escola. Si algú necessita més informació, tenim una hora setmanal d’acollida per qualsevol dubte abans d’inscriure’s. Pel GES, recordeu portar el certificat de notes. Demaneu hora d’entrevista trucant (972 57 10 80) o bé per correu electrònic (cfaplaestany@xtec.cat).

La inscripció és gratuïta ja que som un centre públic que depenem del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Per poder assistir a qualsevol curs, només cal pagar els materials que s’hi utilitzen (llibres, fotocòpies, dossiers,etc.)

Requisits d’accés:

Amb caràcter general, per accedir a l’educació d’adults cal tenir 18 anys, o bé complir-los durant l’any natural en què s’inicia la formació.

També hi poden accedir les persones majors de 16 anys o que els compleixin durant l’any natural en què inicien la formació en els casos següents:

 • si tenen un contracte laboral que els impedeixi assistir als centres educatius en règim ordinari;
 • si es troben en procés d’obtenció d’un permís de treball;
 • si són esportistes d’alt rendiment;
 • si són alumnes que han cursat i superat els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial;
 • si són alumnes que han cursat o estan cursant els programes de formació i inserció durant aquest curs i volen cursar els ensenyaments d’educació secundària obligatòria per a adults;
 • si volen cursar la formació per a proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà,
 • si participen en el programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per a l’ocupació”.

 

Què cal portar per inscriure’s? 

Per matricular-vos a qualsevol curs només cal portar una fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

Per matricular-vos al GES presencial o a distància cal que porteu:

 • Una fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat de notes (si no el teniu, l’heu d’anar a buscar a l’institut on vau cursar la ESO)

Si voleu inscriure-us al GES durant el curs, us aconsellem que vingueu a demanar dia i hora per poder-vos donar l’informació necessària i fer-vos l’itinerari formatiu personalitzat abans de començar el trimestre.

En aquests enllaços hi trobareu la informació sobre l’inici de classes, el llibre utilitzat i el pagament del material:

 • Anglès A.1 , Anglès A2.1 , Anglès A2.2
 • Català A1 , Català A2 , Català B1
 • Castellà A1
 • GES
 • Instrumental 1, Instrumental 2, Instrumental 3
 • Informàtica COMPETIC 1