Llengua anglesa

ANGLÈS A1 Inicial

No has fet mai cap curs d’anglès? Aquest és el teu nivell !

Curs adreçat a persones sense cap coneixement de l’anglès i té com a finalitat adquirir les competències comunicatives bàsiques per poder-se desenvolupar, mínimament, en la vida personal, laboral i social en aquesta llengua.

HORARI de les classes

GRUP MATÍ => dimarts i dijous de 9.30h a 11h

GRUP TARDA => dimarts i dijous de 18.30h a 20h

Durada del curs: 105 hores, de setembre 2021 a juny 2022

Llibres del curs:  Headway beginner 5th edition – Ed. Oxford University Press (student’s & workbook)

 

ANGLÈS A2.1

Has fet aproximadament 100h d’anglès en un moment o altre de la teva vida? Aquest és el teu nivell !

Curs adreçat a persones que han superat el nivell A1 o que necessiten ampliar el seu coneixement de l’anglès a nivell oral, escrit i gramatical. Al llarg d’aquest curs es consoliden els continguts dels nivell A1 (inicial) i s’introdueixen els de segon nivell d’usuari bàsic (A2.1).

HORARI de les classes

grup MATÍ => dimarts i dijous d’11h a 12.30h i divendres de 9.30h a 10.30h

grup TARDA=> dimarts i dijous de 17.30h a 19.30h

Durada del curs: 140 hores, de setembre 2021 a juny 2022

Llibres del curs: Headway elementary 5th edition  – Ed. Oxford University Press (student’s & workbook)

ANGLÈS A2.2

Ets capaç d’expressar-te mínimament en anglès, parlar en present, passat i futur? Aquest és el teu nivell !

Curs adreçat a persones que han superat el nivell A2.1 o que necessiten ampliar el seu coneixement de l’anglès a nivell oral, escrit i gramatical. Al llarg d’aquest curs es consoliden els continguts dels nivell A2. La finalitat d’aquest curs és reforçar els coneixements adquirits en el segon nivell i consolidar l’aprenentatge orientat a adquirir competències pròpies de l’usuari bàsic.

HORARI de les classes

grup MATÍ => dimarts i dijous de 9.30h a 11.30h

grup TARDA => dilluns i dimecres de 16.30h a 18.30h

Durada del curs: 140 hores, de setembre 2021 a juny 2022

Llibres del curs: Headway pre-intermediate 5th edition – Ed. Oxford University Press (student’s & workbook)

Al finalitzar aquest nivell, superant l’examen final, s’obté un certificat que permet l’accés directe a 3r de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).

Si vols saber quin és exactament el teu nivell d’anglès, fes aquest test: ENGLISH LEVEL TEST