Organització interna

Actualment el Claustre de professorat el formen 7 docents dels diferents àmbits de la formació.

Àmbit de la comunicació: Marta Ros Noguera, Marta Bonet Castells, Núria Crous Guillaumes, Montserrat Corominas i Jordi Pradas Quintana

Àmbit de les matemàtiques, la ciència i la tecnologia: Jordi Pregonas Gost

Àmbit de les ciències socials: Meritxell Pujol

Equip directiu:

 • Directora: Núria Crous Guillaumes
 • Cap d’Estudis: Marta Bonet Castells
 • Secretari: Jordi Pradas Quintana

Coordinacions.-

 • Coordinadora GES 1:Jordi Pradas Quintana
 • Coordinador GES 2: Meritxell Pujol
 • Coordinadora d’Ensenyaments Inicials i  Participació de la Comunitat Educativa: Montserrat Corominas
 • Coordinadora de Proves d’Accés: Marta Bonet Castells
 • Coordinador d’Informàtica: Jordi Pregonas Gost
 • Coordinadora de Riscos Laborals: Marta Ros Noguera

Consell Escolar.-

 • Directora: Núria Crous Guillaumes
 • Cap d’estudis: Marta Bonet Castells
 • Secretari: Jordi Pradas Quintana
 • Representants sector mestres/professors:
  • Marta Ros Noguera
  • Jordi Pregonas Gost
 • Representants sector alumnes
  • Montserrat Saura Sucar
  • Rosa Serarols Torras
 • Regidora d’Educació i Benestar social de l’Ajuntament de Banyoles: Ester Busquets Fernández
 • Representant PAS : Marta Brunyol

PAS.-

 • Administrativa: Marta Brunyol
 • Practicant: