Projecte Educatiu

El nostre projecte educatiu:

PROJECTE EDUCATIU

(aprovat pel Consell Escolar de Centre el 5 de juliol de 2019)