Llengua castellana

Cursos de llengua anuals i/o quadrimestrals, que equivalen als nivells A1, A2 i B1 del Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües.

Formació al Centre i al barri de Santa Eugènia.

Consultar torns i horaris al centre.