Ensenyaments

L’Escola d’Adults de Girona – CFA Girona és un centre públic de la Generalitat de Catalunya que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona. El centre té per objectiu facilitar l’accés a l’ensenyament. És el centre de les comarques gironines que ofereix una oferta formativa global, des de l’alfabetització a l’accés a la universitat o grau superior.

 

Ensenyaments inicials i formació bàsica

  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Formació instrumental
  • Graduat en educació secundària per a persones adultes (GESO)

Ensenyaments transprofessionals

  • Llengua anglesa
  • Llengua francesa
  • Competència digital COMPETIC

Ensenyament per a la preparació de proves d’accés

  • A cicles formatius de grau superior
  • A la universitat per a majors de 25 anys