Centre col·laborador ACTIC

Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació

El CFA Girona és centre col·laborador ACTIC amb un calendari de dates de proves mensuals i trimestrals.

Assessorament : dilluns de 12.30 a 13.30h

 

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador.

Tant la prova com l’obtenció del certificat son telemàtics. les seves competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

El model d’acreditació es compon de tres nivells de certificació:

  • Nivell 1 – Certificat bàsic
  • Nivell 2 – Certificat mitjà
  • Nivell 3 – Certificat avançat

Què s’avalua?

  • El nivell 1 inclou 6 competències.
  • El nivell 2, com a nivell de referència, inclou les 8 competències.
  • El nivell 3, pel seu caràcter especialitzat, comporta acreditar un nivell avançat en un mínim de dues competències triades per l’aspirant entre les següents: C4, C5, C6, C7 i C8. Per tant, per presentar-se a la prova del nivell 3caldrà tenir el certificat mitjà.

El nombre d’activitats i el temps màxim per realitzar la prova, segons nivells, són:

  • Per al nivell 1 (certificat bàsic): 75 minuts i 40 activitats
  • Per al nivell 2 (certificat mitjà): 100 minuts i 70 activitats
  • Per al nivell 3 (certificat avançat): 35 minuts i 25 activitats per competència
El tràmit haurà de ser telemàtic.

Més informació per al procediment per obtenir l’acreditació:

www.actic.gencat.cat