Proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys

Aquests estudis preparen les persones més grans de 25 anys per a les proves d’accés a la Universitat.

Els continguts de la prova són els següents:

Matèries de la fase general (igual per a tots els candidats)

a. Comentari de text

b. Llengua catalana

c. Llengua castellana

d. Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a les proves per a més grans de 25 anys i les proves per a més grans de 45 anys.

Matèries de la fase específica

L’alumne/a ha d’escollir dues matèries relacionades amb una de les branques de coneixement, entorn de les quals s’organitzen els títols universitaris de grau.