PREINSCRIPCIONS CURS 2021-2022

Les preinscripcions per al curs 2021-2022 es realitzaran de forma presencial o telemàtica .

INSTRUCCIONS PER A LES PREINSCRIPCIONS PRESENCIALS:

Es podrà realitzar la preinscripció presencial els dies 23, 25, 28 i 29 juny, en horari de 10h a 14h i caldrà portar:

  • Original i fotocòpia del DNI / NIE / Passaport per les dues cares.
  • Original i fotocòpia de la Targeta sanitària individual (TSI).
  • Mascareta i bolígraf.

INSTRUCCIONS PER A LES PREINSCRIPCIONS TELEMÀTIQUES:

Es podrà presentar la sol·licitud telemàtica del 23 al 29 de juny i shauran de seguir els següents passos:

1. Descarregar la Sol·licitud de preinscripció, emplenar-la i desar-la.
2. Enviar
la sol·licitud a matricula@cfaribera.cat, adjuntant còpia (escanejada o foto) del DNI / NIE / Passaport per les dues cares i de la Targeta sanitària individual (TSI).
3. Un cop enviada la sol·licitud, es rebrà un correu de confirmació del centre.

Per a resoldre qualsevol dubte o per a més informació, el nostre horari d’atenció al públic durant els mesos de JUNY i JULIOL és:

  • Atenció telefònica: Només horari de matí.
  • Atenció presencial: Demanar cita prèvia per telèfon.

Telèfon: 977 40 27 79

Correus electrònics: info@cfaribera.cat o matricula@cfaribera.cat

Setmana del Canvi Climàtic i el Delta de l’Ebre

La setmana del 22 al 26 de març els diferents cursos del CFA Ribera d’Ebre van realitzar una sèrie d’activitats relacionades amb el Canvi Climàtic i el Delta de l’Ebre. A continuació en podeu veure un extracte:

L’alumnat del grup de Català 2, ha fet un petit debat sobre el canvi climàtic i les seves conseqüències, per tal de poder expressar les seves opinions oralment. També s’ha fet una sessió VTS, amb una obra relacionada, entre d’altres molts temes, amb la contaminació. L’obra es titula Lost childhood, de Luca Catalano, Nepal 2008.

L’alumnat d’Anglès 1 ha treballat el tema del Climate Change a partir d’una lectura conjunta i posterior visionat d’un vídeo. Després han hagut de respondre per escrit a preguntes de comprensió sobre el vídeo i redactar la seva pròpia opinió en anglès.

En el marc de la setmana sobre “El Delta i el canvi climàtic”, els alumnes d’Anglès 2 i Anglès 3 han participat en un projecte que hem anomenat “Salvem lo Delta”.

Es tractava de realitzar un tríptic a mode de fullet informatiu el qual exposés les conseqüències que té sobre el Delta de l’Ebre els efectes del canvi climàtic:

Seguint amb el programa de COMPETIC 2, s’està treballant la competència C8, presentació de continguts. Els alumnes, han elaborat unes presentacions sobre el Delta de l’Ebre i el canvi climàtic, intentant observar quina ha estat l’evolució dels darrers anys del Delta i quina ha estat la implicació i els efectes del canvi climàtic en aquesta. A la vegada, han hagut d’aplicar les tècniques que han après fins al moment sobre la competència.