Setmana del Canvi Climàtic i el Delta de l’Ebre

La setmana del 22 al 26 de març els diferents cursos del CFA Ribera d’Ebre van realitzar una sèrie d’activitats relacionades amb el Canvi Climàtic i el Delta de l’Ebre. A continuació en podeu veure un extracte:

L’alumnat del grup de Català 2, ha fet un petit debat sobre el canvi climàtic i les seves conseqüències, per tal de poder expressar les seves opinions oralment. També s’ha fet una sessió VTS, amb una obra relacionada, entre d’altres molts temes, amb la contaminació. L’obra es titula Lost childhood, de Luca Catalano, Nepal 2008.

L’alumnat d’Anglès 1 ha treballat el tema del Climate Change a partir d’una lectura conjunta i posterior visionat d’un vídeo. Després han hagut de respondre per escrit a preguntes de comprensió sobre el vídeo i redactar la seva pròpia opinió en anglès.

En el marc de la setmana sobre “El Delta i el canvi climàtic”, els alumnes d’Anglès 2 i Anglès 3 han participat en un projecte que hem anomenat “Salvem lo Delta”.

Es tractava de realitzar un tríptic a mode de fullet informatiu el qual exposés les conseqüències que té sobre el Delta de l’Ebre els efectes del canvi climàtic:

Seguint amb el programa de COMPETIC 2, s’està treballant la competència C8, presentació de continguts. Els alumnes, han elaborat unes presentacions sobre el Delta de l’Ebre i el canvi climàtic, intentant observar quina ha estat l’evolució dels darrers anys del Delta i quina ha estat la implicació i els efectes del canvi climàtic en aquesta. A la vegada, han hagut d’aplicar les tècniques que han après fins al moment sobre la competència.