Organització interna

Equip directiu:

 • CAROLINA BAIGET: Directora
 • ELENA PÉREZ: Cap d’estudis
 • JOSEP VILANOVA: Secretari

Coordinacions:

 • CAROLINA BAIGET: Coordinadora d’ensenyaments bàsics.
 • JOSEP VILANOVA: Coordinador de competències per a la societat de la informació.
 • ALBERT DELGADO: Coordinador d’ensenyaments inicials.
 • MONTSE RUIZ: Coordinadora de proves d’accés.

Professorat:

 • MONTSE RUIZ
 • ALBERT DELGADO
 • SARA ESPINÓS
 • JOAN FABREGAT