Formació instrumental

L’objectiu d’aquests estudis és que les persones adultes vulguin consolidar mecanismes de lectura i escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l’entorn social i natural.

La superació d’aquest curs permet a l’alumnat obtenir el certificat d’estudis primaris i la possibilitat de continuar estudiant ensenyaments bàsics (ESO per a adults, llengua catalana, llengua castellana).

Per a més informació podeu consultar l’enllaç oficial del curs del Departament D’Educació de la Generalitat de Catalunya o descarregar-vos la Fitxa de l’Estudi (pdf)