Llengua castellana

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua castellana i s’imparteixen en dos nivells: llengua castellana nivell 1 i 2 que corresponen als nivells A1 i A2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Per més informació, podeu consultar l’enllaç oficial del curs del Departament D’Educació de la Generalitat de Catalunya o descarregar-vos la Fitxa de l’estudi (pdf)