On som

CFA Ribera d’Ebre
Av. Comarques Catalanes 103
43740 Móra d’Ebre

Tel. 977 40 27 79

– Web: www.cfaribera.cat

– Correus electrònics:

    • Informació i atenció al públic: secretaria@cfaribera.cat // info@cfaribera.cat
    • Preinscripcions i matrícules: matricula@cfaribera.cat