El Centre

El nostre centre CFA Ribera d’Ebre, es troba situat a la població de Móra d’Ebre, capital de comarca de la Ribera d’Ebre. El nombre d’habitants de la població és d’uns 5.000, però la seva àrea d’influència inclou les poblacions més properes i corresponen a un total d’unes 15.000 persones. El nostre alumnat prové principalment de Móra d’Ebre, però també tenim un nombre importat d’alumnes de les poblacions de l’àrea d’influència.

Ens trobem en un entorn rural, i el nivell socieconòmic del nostre alumnat és mitjà, amb edats molt diverses, que van dels 16 al 65 anys. També hi ha un percentatge d’un 15% d’alumnat provinent d’altres països que cursen principalment català i castellà d’acollida. El nostre alumnat té un gran ventall de possibilitats per formar-se a a la nostra escola a través dels diferents cursos que oferim, alguns dels quals consten de diferents nivells per tal de garantir-ne la continuïtat. Alguns dels nostres alumnes participen a més d’un curs a l’escola.

Els cursos que oferim són els següents:

ENSENYAMENTS

INICIALS

– CATALÀ 1, 2 i 3

– CASTELLÀ 1 i 2

– ANGLÈS 1

– COMPETIC INICIAL

– FORMACIÓ INSTRUMENTAL

PROVES D’ACCÉS

– PROVES D’ACCÉS A GRAU MITJÀ

– PROVES D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR

COMPETÈNCIES PER A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

– ANGLÈS 2 i 3

– COMPETIC 1

– COMPETIC 2

– COMPETIC 3

GES

– GES PRESENCIAL

– GES A DISTÀNCIA (punt de suport de l’IOC)