Menjador escolar

El servei de menjador escolar ho gestiona l’empresa 7 i tria:

INSCRIPCIÓ:

Benvolguts pares i mares,

7 i TRIA, com a empresa gestora del Servei de Menjador de l’Escola Pompeu Fabra (Vilanova del Camí), volem donar-vos la benvinguda aquest nou curs escolar.

El rendiment escolar del nen/a està directament relacionat amb els hàbits alimentaris. Per això 7 i TRIA planifica menús variats i adaptats a les necessitats dels alumnes.

Comptem amb un equip de monitors especialitzat per a dur a terme la formació dels infants, reforçant els hàbits als espais de menjador i lleure, fomentant l’educació en
valors, i potenciant la construcció d’un espai en comú obert a la diversitat.

7 i TRIA posa a disposició dels usuaris la inscripció telemàtica a través de la web www.7itria.cat, la inscripció conté signatura electrònica i no s’ha de treure còpia impresa.
Només haureu d’imprimir la fitxa sanitària.

Accedint a www.7itria.cat :
1. Inscripcions
2. Menjador Escolar
3. Nova Inscripció
És imprescindible, una vegada omplerta la inscripció, que entregueu la fitxa sanitària omplerta i signada a l’encarregada de la gestió del servei a l’escola.

Aquest procediment d’inscripció és igual tant per usuaris fixos com per eventuals.

Per qualsevol dubte podeu trucar al telèfon 93.682.10.43 i demanar pel departament de gestió.

En qualsevol cas entendrem que aquestes dades són provisionals i no cobrarem cap rebut fins que siguin contrastades amb les llistes reals d’assistència recollides a l’inici del
curs.

A la nostra web trobareu l’aplicació “Intranet Famílies” que permet als usuaris consultar dades, tramitar modificacions i fer pagaments. Per activar l’accés a l’aplicació és
necessari indicar a la inscripció una adreça de correu electrònic a la que enviarem les claus d’accés.

Quan siguin establerts els preus definitius, rebreu una carta informativa sobre la gestió del menjador.

CARTA DE PREUS:

Per al bon funcionament del servei, us lliurem la normativa:

 • El preu del servei de menjador FIX serà de 6,33 €/dia. Es considera FIX aquell nen/a que es quedi sempre el mateix dia de la setmana, com a mínim 3 dies per setmana.
 • El cobrament dels usuaris FIXOS es farà a mes vençut els primers dies de cada mes (del 3 al 15), mitjançant DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. En cas de retorn del rebut s’aplicarà un recàrrec en
  concepte de despeses bancàries. Els nens que tinguin 1 rebut impagat dins de les dates establertes i no es posin en contacte amb l’encarregat de la gestió no podran fer ús del menjador fins que abonin el deute.
 • Horari de gestió de menjador a l’escola:
  09,00 – 10,00 h (donada la situació només es faran consultes i gestions no presencials):
  Telèfon: 615050202 menjador.482pompeufabra@7itria.cat
 • El preu del servei de menjador EVENTUAL serà de 6,90 €/dia. Els nens eventuals hauran d’avisar a la persona encarregada de la gestió del menjador el dia anterior, dins de l’horari de gestió establert. El cobrament dels usuaris EVENTUALS es farà mitjançant DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (a mes vençut) o a través de la nostra web (www.7itria.cat).
 • Els nens fixos que per qualsevol motiu no puguin assistir al menjador, hauran d’avisar el mateix dia a la persona encarregada de la gestió del menjador (dins de l’horari establert), i no se’ls cobrarà l’import del menjador. En cas de no avisar es cobraran 6,33€.
 • Devolució Excursió: Absència.
 • Devolució Colònies: Absència.
 • Els nens becats pagaran el preu normal fins que no arribin les llistes oficials de becats de l’escola i es puguin aplicar els nous preus i fer les regulacions dels mesos pagats.
 • Els canvis de la rutina d’assistència, així com els canvis de domiciliació bancària i les baixes s’hauran de comunicar per escrit a la persona encarregada de la gestió del menjador, abans del
  dia 3 de cada més, per tal de poder actualitzar la informació abans de passar els rebuts.

FUNCIONAMENT:

PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ I SIGNATURA DIGITAL_Servei de menjador 2021-2022 (clica aquí)

 • Caldrà omplir el full d’inscripció a través de la web de l’empresa 7 i tria (s’explica a l’email que us vam enviar). HO trobareu a la web: www.7itria.cat (inscripcions – menjador escolar – nova inscripció).
 • Cal fer arribar a la coordinadora del menjador la fitxa sanitària (omplerta i signada) a través de correu electrònic.
 • A través de la “Intranet famílies” de la web de 7itria podreu fer consultes i modificacions (cal incloure el vostre email a la fitxa d’inscripció).
 • La coordinadora del servei de menjador tindrà el control d’assistència. En el cas dels fixos ja estaran inclosos, els eventuals caldrà avisar abans de les 10h (a través del whatsapp del telèfon de la coordinadora).
 • L’alumnat de P3 a 1r pot portar una bata (que es quedarà al menjador). Aquest curs, no es farà la neteja de dents (qüestions sanitàries).
 • L’alumnat haurà d’agafar la bossa per guardar la mascareta i portar-la al menjador.
 • L’alumnat de P3, P4, P5 i 1r serà recollit a l’aula (a les 12h o 12.10h) per part d’una de les monitores. Serà l’alumnat que dinarà en el 1r torn (abans de les 13h).
 • L’alumnat de 2n, 3r i 4t anirà fins a l’espai dels monstres on el recollirà una de les monitores, per conduir-lo als espais de joc del pati.
 • L’alumnat de 5è i 6è anirà fins al porxo on el recollirà una de les monitores, per conduir-lo als espais de joc del pati.
 • L’alumnat de 2n a 6è farà activitats d’exterior, en zones ubicades del pati (espais delimitats) per grups de convivència (amb mascareta).
 • L’alumnat de P3 a 1r, un cop finalitzi de dinar, sortirà a les zones de joc delimitades del pati i entrarà a dinar el 2n torn (alumnat de 2n a 6è) (després de les 13h, amb neteja i desinfecció prèvia).
 • Cada grup estable dinarà en una taula. L’alumnat farà en rentat de mans (abans i després de dinar, abans i després d’anar al wc, abans i després d’entrar a l’aula…), un alumne/a pararà taula (prèvia desinfecció de mans), el menjar es servirà en plats individuals (pa, amanida i aigua per taula de grup estable – només servirà l’encarregat o monitora referent) i ventilació de l’espai.
 • Un cop finalitzi el servei de menjador, les monitores acompanyaran a les aules a l’alumnat de P3 a 1r (a les 14.50h o 15h) i l’alumnat de 2n a 6è podrà anar a la seva aula (seguint recorreguts pel centre).
 • L’equip de monitores serà la Montse Cadena (coordinadora), Azucena Márquez i Laia Vico (monitores) i Anna Marginet (auxiliar de cuina-office).
 • La cuina-office ha estat tota reformada amb piques, aixetes i mostradors d’acer inoxidable (a càrrec de l’Ajuntament).
 • El protocol d’actuació davant d’un cas sospitós de covid-19 serà el mateix que el del centre.
 • Qualsevol consulta, podeu fer-la al telèfon 615050202 (Montse Cadena) o email menjador.482pompeufabra@7itria.cat.

PLA DE FUNCIONAMENT DE MENJADOR 20-21:

 • pendent

MENÚS

EN CAS DE CONFINAMENT DEL GRUP ESTABLE