Menjador escolar

AlimentArtarti

 

 

 

 

El servei:

El servei de menjador escolar està gestionat per l’AMPA de l’escola en conveni amb les escoles del municipi i l’empresa de càtering AlimentArt. El menjar es prepara a la cuina de l’Escola Marta Mata i es distribueix, en calent, a la resta d’escoles.

L’equip de personal:

L’Equip de monitoratge del servei de menjador escolar està format per:

 • Coordinadora: Montse Cadena
 • Monitores: Laia Vico i Azucena Márquez (Silvia Alcaraz)
 • Office-cuina: Anna Magrinet

El sistema de funcionament de pagament:

Alumnes fixes són aquells nens/es que fan ús del servei més de 3 dies a la setmana: el sistema de pagament és per domiciliació bancària i el mestre/a tutor/a ja té una llista de l’alumnat.

Alumnes esporàdics són aquells nens/es que fan ús del servei 5 usos o menys al mes: el sistema de pagament és per domiciliació bancària.

Normativa del menjador escolar (empresa AlimentArt):

INSCRIPCIONS I QUOTA DEL MENJADOR

 • Totes les famílies hauran d’omplir, entregar i signar obligatòriament la fitxa d’inscripció del menjador o fitxa de continuïtat del servei al coordinador/a del centre abans de fer ús del servei.

CONTINUACIÓ DEL SERVEI 2019-2020_nova LPD

FITXA INSCRIPCIÓ 2019-2020_nova LPD

 • Es d’ordre compliment informar de la data d’alta del servei i del número de compte bancari.
 • Es considera alumne fixe, el que utilitza més de tres dies fixes a la setmana.
 • Pícnic: s’haurà d’informar a la fitxa d’inscripció l’ús del servei de pícnic per les excursió.
 • El preu del menjador pels alumnes fixes és de 6,20€ pels alumnes esporàdics és de 6.60€.
 • Els alumnes que sol·licitin un ajut econòmic del menjador hauran de pagar el servei fins que no arribi la resolució definitiva. En cas de sol·licitar la compactació de beca, l’empresa no acceptarà cap compactació sense que l’entitat bonificadora l’accepti. Imprescindible entregar la sol·licitud de compactació al/la coordinador/a del menjador.

PAGAMENTS

 • Els pagaments es realitzaran mitjançant domiciliació bancaria. Aquells usuaris que no disposin de número de compte a la fitxa d’inscripció causarà la baixa immediata del menjador.
 • EN CAP CAS S’ACCEPTARA EFECTIU. No s’acceptaran pagaments de rebuts amb diners en efectiu al centre, l’empresa SERVEI D’APATS, S.L. no es farà responsable dels diners entregats al personal de l’escola.
 • Els alumnes que tinguin rebuts impagats del menjador corresponents al curs anterior, deuran d’abonar primer el deute per poder fer ús del menjador el curs 2019 – 2020.
 • Les modificacions dels rebuts s’hauran d’avisar com a molt tard el dia 20 del mes anterior al canvi per poder retornar l’import corresponent a la família. En cas contrari, si el rebut és retornat es cobrarà 6€ de recàrrec.
 • El Departament de Facturació de rebuts disposa d’un correu electrònic per l’ús exclusiu dels dubtes/preguntes o incidències amb els cobraments de rebuts. E-mail genèric: gestio.economica@alimentart.com. Es respondrà amb un màxim de 48 hores.
 • No disposem de número de compte per fer transferències bancaries dels rebuts retornats o pendents. Només es facilitarà un número de compte en cas de deutes anteriors dels cursos anteriors.

REBUTS RETORNATS

 • Als rebuts retornats s’aplicarà un càrrec de 6 euros en concepte de despeses per devolució bancaria. Aquest rebut haurà de ser liquidat a través de TPV o per gir bancari el dia 20 del mes en curs.
 • En el cas de tenir 1 rebut pendent o retornat, implicarà que l’alumne no podrà fer ús del servei fins regularitzar el pagament. L’empresa podrà denegar l’entrada al menjador en el cas de tenir rebuts pendents fins que no siguin liquidats.

ABSÈNCIES

 • Les absències avisades s’hauran de notificar al coordinador/a del menjador abans de les 9:30h del matí. Aquestes seran retornades en el rebut del mes següent. En cap cas es descomptarà les absències no avisades.
 • El procediment en la devolució de faltes avisades, es retornarà la part proporcional del menjar pels alumnes fixes que paguin el menú íntegre i la part proporcional del menjar pels alumnes bonificats, tant per pícnic per excursió com per colònies.

ALTRES

 • L’assegurança del servei de menjador només es farà càrrec d’investigar aquells successos que s’hagin produït per una negligència durant el servei. En cap cas es farà càrrec d’aquells accidents fortuïts que es produeixin en el menjador escolar ni de reparar els danys materials o d’altra naturalesa (dent trencada, ulleres, etc…) que s’hagin produït en conseqüència.

Telèfons i email de contacte:

 • Si el vostre fill/a ha de fer ús de servei de menjador de forma esporàdica o heu de notificar que el vostre fill/a (alumne fixe del servei) aquell dia no farà ús del servei, podeu fer una trucada o enviar un whatsapp al telèfon de la coordinadora:  Montse 673.782. 021(de dilluns a divendres). Atenció famílies: els dilluns de 9h a 10.15h al menjador.
 • Per a confirmar qualsevol consulta o entrevista amb la coordinadora del servei, podeu trucar al seu telèfon.
 • Per a informar de qualsevol incidència, inquietud o particularitat sobre el cobrament del servei, us podeu posar en contacte enviant email al correu: gestio.economica@alimentart.com (cal indicar les dades del vostre fill/a i del nom de l’escola)

Material necessari:

L’alumnat que fa ús del servei de menjador ha de portar: una bata (alumnat de P3, P4 i P5, opcional per l’alumnat de 1r i 2n) i un necesser amb el raspall de dents i la pasta (tots/es). Aquest material ha d’anar marcat amb el nom del nen/a per tal de facilitar la seva autonomia.

Pla de funcionament del servei:

Podeu consultar el Pla de Funcionament del servei de menjador escolar – AlimentArt:

PLA DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR – ALIMENTART

 

Menús:

També podeu accedir als menús mensuals: