Equip professional

L’Equip educatiu del centre, per aquest curs 2021-2022, es distribueix de la següent manera:

GRUP TUTOR/A
P3 Caputxeta vermella

P3 En Patufet

P4 Rínxols d’or

P4 Aneguet lleig

P5 Músics de Bremen

P5 Llebre i tortuga

ANGLÈS

ED.ESPECIAL

SUPORT

TEI

1r Gat amb botes

1r Pinotxo

2n Flautista d’Hamelín

2n Soldadet de plom

ANGLÈS

ED.ESPECIAL

ED.FÍSICA

MÚSICA

SUPORT

3r Peter Pan

3r Llibre de la selva

4t Astèrix

4t Màgic d’Oz

ANGLÈS

ED.ESPECIAL

MÚSICA

ED.FÍSICA

AUXILIAR ANGLÈS

GUITARRISTA

5è Volta al món

5è Tom Sawyer

6è Robin Hood

6è Tintín

ANGLÈS

ED.ESPECIAL

ED.FÍSICA

MÚSICA

AUXILIAR ANGLÈS

GUITARRISTA

 

ALTRES PROFESSIONALS
EAP (Equip Atenció Psicopedagògica)

Conserge

Administrativa

Vetlladora

Coordinadora i monitora menjador

Marta Garriga

Ramon Freixas

Carme Garcia

Azucena Márquez

Montse, Azucena, Laia i Anna

 

EQUIP DIRECTIU
Director

Cap d’Estudis

Secretària

Raúl Rubio

Raquel Fernández

Àngela Pasquina