Història

L’Escola  Pública   Pompeu   Fabra,   depenent   del  Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,  es va crear durant el curs 1981-82 fruit del creixement demogràfic de la vila, donada la saturació de l’única escola que hi havia, el Joan Maragall. El curs 1989-1990 es va traslladar al nou edifici del Barri La Pau, amb una edificació d’una línia educativa des de P3 fins a 6è, que es va anar omplint amb el pas dels cursos.

Vilanova del Camí  pertany a la  comarca de  l’Anoia,  situada al centre de la Conca d’Òdena. El territori és accidentat al sud per una sèrie de turons, poblats de boscos de  pins i indústries de nova incorporació.

L’agricultura   és  predominantment  de   secà:  cereals,  vinya, ametllers, llegums  i oliveres.  La indústria s’ha beneficiat de la proximitat d’Igualada,  on hi va a treballar una  bona part de la  població activa.  Les principals indústries són les  de la pell,   la  de  materials   per   la  construcció   (guix,  peces prefabricades),  la metal·lúrgica i la tèxtil (gènere de punt) a més de la indústria de la construcció.

La proximitat  amb  Igualada  ha  afavorit  igualment  un augment demogràfic espectacular (de 626  habitants al 1950; 9.317 habitants l’any 1991 i 12.409 habitants l’any 2017 ). S’han format extensos barris obrers en funció de la ciutat veïna, com els de St. Hilari, Can Riba, de la Pau, Sta. Llúcia, el Camp del Rei,  Bonavista… El poble és a l’esquerra de l’Anoia i forma pràcticament una continuació del nucli urbà d’Igualada.

El terme pertanyia al Castell de Claramunt. El poble sorgeix a la vora del camí  Ral de  Barcelona a  Lleida.  Vilanova  fou independent del terme de Claramunt el  1727 per concessió del Duc de Cardona.

Actualment gaudeix  dels  següents  serveis:  biblioteca popular, piscines municipals,  camps  de futbol i  poliesportiu, ludoteca, emissora de ràdio, mercat, Casal d’Avis, Ambulatori,  tres Escoles Públiques i un  Institut d’Ensenyament Secundari públic.

Per a la gran majoria de famílies, la llengua vehicular a casa és el castellà. L’alumnat castellanoparlant suma un 90% aproximadament. La majoria d’alumnat pertany a la tercera generació que viuen a Catalunya, però es van rebent, gairebé constant, alumnat d’altres indrets i, en alguns casos, famílies de pas.

El centre compta amb una estructura d’escola d’una línia i 3 mòduls prefabricats, hi convivim dues línies complertes des del curs 2015-2016. Actualment tenim diferents instal·lacions i espais confortables com són les aules dels diferents grups (algunes d’elles em mòduls prefabricats), gimnàs, menjador i sala polivalent, altres aules de suport, espai d’Ed. Especial, espais de la calma, tutories, aula de material, biblioteca i aula TIC.

Actualment hi ha un total de 370 alumnes i una plantilla de 26 mestres (dades del curs 2021-2022).