Assemblea de delegats/des

Què és l’Assemblea de Delegats i Delegades?

L’Assemblea de Delegats i Delegades de l’Escola està formada pels delegats i delegades de cada grup-classe, des de P4 fins a 6è i el Cap d’Estudis, com a representant de l’Equip Directiu del Centre.

A cada aula s’escull democràticament un/a representant del grup que serà la veu de l’alumnat a l’Assemblea.

L’objectiu principal de la proposta és crear un espai per escoltar l’opinió de l’alumnat i fer-los partíceps de la vida i decisions a la nostra escola.

Quins són els objectius de l’Assemblea?

– Promoure la participació de l’alumnat en l’organització i funcionament del centre.

– Potenciar el treball competencial a les aules a través de les tasques dels delegats/des.

– Afavorir la responsabilitat i el compromís de l’alumnat.

– Debatre temes d’importància per l’alumnat.

– Plantejar propostes i fer una presa de decisions democràtica.

Quin és el seu funcionament?

Ens reunim 1 o 2 vegades per trimestre. Al setembre-octubre es realitza la 1a Assemblea on es constitueix la mateixa i es decideixen les línies de treball del curs escolar.

A l’Assemblea treballem temes que afecten a l’organització del cicle o de l’aula: resolució de conflictes, propostes de grups, actualitat… i es fan propostes de treball competencial per a dur a la pràctica a les aules. A més, som els responsables de l’edició de la Revista Digital de l’Escola Pompeu Fabra: POMPEU EN ACCIÓ!!!

L’Assemblea la convoca el Cap d’Estudis amb una carta dirigida als delegats/des de classe. Cada representant disposa d’una llibreta per anotar i poder fer el seguiment de les convocatòries. Un cop finalitza la sessió, el Cap d’Estudis redacta l’acta que entrega i es guarda a la mateixa llibreta de cada grup-classe. Finalment, aquesta llibreta acompanya al grup des de P4 fins a 6è, aconseguint un recull de la feina feta durant els vuit anys d’assistència a l’Assemblea.

Quines són les funcions dels delegats i delegades?

Des del grup de representants acordem les següents funcions:

  1. Participar a les Assemblees quan el Cap d’Estudis ens ho digui a través de la “Carta als delegats/des”.
  2. Explicar als companys/es de classe el que hem parlat a l’Assemblea i fer les tasques encomanades.
  3. Ser els responsables del grup-classe i aconseguir mantenir un clima de tranquil·litat a l’aula, entre tots els companys/es.
  4. Informar a l’Assemblea de les feines o activitats que fem a les classes per compartir-ho amb la resta de classes de l’escola.
  5. Vigilar i avisar als companys/es quan facin coses que no es poden fer.

És imprescindible la participació i el compromís de tots i totes pel bon funcionament del centre. Complir els objectius i les tasques permet aconseguir una escola democràtica, amb alumnes responsables i amb esperit crític, i així crear un bon clima de convivència.