Som Escola Verda

Les Escoles Verdes és un projecte del Departament de Medi Ambient en el que s’integren aquelles escoles que han
elaborat un Programa d’acció dins l’àmbit escolar per tal d’afavorir una bona actitud davant el medi ambient.

La nostra escola sempre ha treballat diferents aspectes mediambientals per tal d’ afavorir una actitud responsable i respectuosa amb el medi natural i el nostre entorn.

El curs 2009-2010 els mestres de l’ escola vam decidir que voliem adherir-nos en aquesta xarxa d’ escoles. Després d’ un treball de diagnòstic mediambiental del centre i una anàlisi de la realitat es
va constituir un Comitè Ambiental que va elaborar el Programa d’acció (PA) 2010-2013.

El mes d’ octubre de 2010 ens van concedir el Distintiu d’ Escola Verda.

Això ens compromet a continuar treballant tots els objectius del PA i establir nous camps d’ actuació per tal que aquest eix transversal sigui un dels principis educatius bàsics de la nostra escola.

OBJECTIUS:

  • Tenir cura de l’hort al llarg de les diferents estacions.
  • Continuar amb la recollida selectiva de matèria orgànica, paper i plàstics, procurant disminuir al màxim els residus.
  • Fer difusió de les activitats relacionades amb el medi ambient.
  • Generalitzar l’ús de la carmanyola pels esmorzars i berenars.
  • Participar del projecte de reutilització de llibres.