Llibres de text i material escolar

Els llibres de text i el material escolar corresponent a cada curs és el següent:

LLIBRES 2020-2021

Les quotes són:

  • Material escolar a Ed.Infantil: 70€
  • Material didàctic a Ed.Infantil: 15€
  • Material escolar a Ed.Primària: 60€
  • Projecte Reutilització de llibres a tota l’escola: 5€
  • Projecte innovació musical a Cicle Mitjà i Cicle Superior: 5€