Missió, visió i valors del centre

Qui som i què fem?

 • Som una escola pública, catalana, laica, plural, democràtica, inclusiva i participativa.
 • Som Escola Verda i respectem, cuidem i estimem el nostre planeta.
 • Eduquem de forma integral i global a tot l’alumnat sense cap tipus de discriminació (procedència, gènere, ideologia, religió…) respectant les seves capacitats i necessitats, tot oferint els recursos humans i materials de què disposem.
 • Acompanyem en la formació i aprenentatge de persones responsables, autònomes, crítiques, competents, creatives, participatives i conscienciades amb l’entorn, per tal de desenvolupar-se en la societat.
 • Potenciem l’aprenentatge significatiu i competencial, adaptar-nos a les noves tecnologies, l’experimentació i el coneixement del nostre entorn més proper, per tal de formar persones competents per a la vida.

 Què volem aconseguir?

 • Volem que l’alumnat sigui autònom, amb esperit crític i capacitat d’adaptació per resoldre situacions de la realitat amb una actitud positiva.
 • Volem una escola oberta, innovadora i adaptada a l’escola del s XXI propera a les famílies. Una escola que es relacioni i cooperi amb el seu entorn i la Comunitat educativa.
 • Volem una escola col·laboradora, respectuosa i participativa; que treballi de manera significativa i globalitzada; basada en l’observació i experimentació i fomentant les competències i les capacitats del nostre alumnat.
 • Volem que l’escola sigui un punt de referència per a l’educació dels infants del nostre municipi i formar part de la xarxa educativa municipal.
 • Volem formar persones competents a partir d’un plantejament educatiu basat en l’orientació personalitzada, afavorint una relació bidireccional família-escola.
 • Volem fomentar la creativitat, l’emprenedoria i el treball per projectes, potenciant l’expressió oral com a objectiu clau de l’aprenentatge.
 • Volem que l’educació emocional sigui la base per a una bona convivència.
 • Volem potenciar l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular i treballar la resta de llengües per crear ciutadans d’un món global, tot valorant la importància del plurilingüisme.
 • Volem oferir aprenentatges basats en plantejaments interdisciplinaris i on el treball cooperatiu forma part de la metodologia activa per cohesionar i aprendre plegats.
 • Volem aconseguir formar-nos com a mestres, amb el compromís d’adaptar-nos a les noves pràctiques educatives.

 Quins són els valors que fomentem?

 • Respecte per un mateix, iguals, adults i entorn.
 • Estimació per l’escola i la seva comunitat.
 • Empatia amb la diversitat i la no discriminació
 • Constància, esforç i pulcritud en el treball.
 • Autoestima, responsabilitat, autonomia i equitat.
 • Esperit crític i reflexiu, compromís i col·laboració.
 • Potenciar l’actitud ecològica.
 • Participació i cooperació amb la comunitat educativa i agents externs.