Projecte de Llengües estrangeres

Fa alguns cursos a l’escola ens van concedir un projecte anomenat PELLE. Aquest projecte era de llengües estrangeres, concretament d’anglès i feia referència a l’ensenyament de la llengua anglesa a Educació Infantil. Aquest projecte pretenia avançar l’edat de l’ensenyament de l’anglès per poder millorar el nivell.
Es va presentar la proposta de l’escola, es va fer un treball, es van fer uns cursets de formació pels/les mestres implicats/des i ens van donar uns diners per a la compra de material per a aquest projecte.
Durant tres cursos es va aplicar el PELLE a P4 i P5 i el resultat es comença a veure ara on els nens que actualment fan 5è i que van començar l’anglès a P4, tenen ja un bon domini de la llengua i comprenen sense dificultats un interlocutor que parli anglès. Per aquests alumnes la llengua anglesa ja no és un estrany.
Un cop finalitzat el projecte, l’escola va creure convenient i molt positiu el fet de procurar un temps per a la llengua anglesa dins l’horari d’Educació Infantil.
Creiem que l’ensenyament d’una llengua estrangera és fonamental per al desenvolupament dels alumnes, els procura un millor futur i quan més d’hora s’inicia l’aprenentatge més fàcilment s’adquireix. És per això que, tot i haver acabat el projecte, seguim amb l’ensenyament d’aquesta llengua a P4 i P5.

UN DIA A L’AULA DE LLENGUA ESTRANGERA

Actualment a la nostra escola es treballa l’anglès de manera oral. Sempre parlant el màxim de temps en anglès, escoltant i can
tant cançons i vídeos, fent jocs en anglès i el punt fort de la sessió que és la història.
S’adapten les mateixes rutines que fan a l’aula ordinària i així es posen i corden la “pinny” i fan rotllana per cantar la cançó de “Hello”, passen llista en anglès, miren quin dia és i canten la cançó dels dies de la setmana, observen el temps i canten la cançó del “Weather”, i expliquen si estan “happy or sad”. Després escolten la història que pretén ser senzilla, repetitiva i amb un contingut lingüístic adequat a l’edat per treballar a P4 els colors, el material de la classe i els números fins al 5, i a P5 el temps, les fruites, la roba i els números fins el 10. Un cop escoltat el conte es passa a fer diverses activitats orals relacionades amb el vocabulari de la “story”, poden ser jocs, cançons, pel·lícules, activitats plàstiques, alguna fitxa senzilla,… i per finalitzar es canta la cançó de “Bye bye”.

Es procura seguir sempre la mateixa estructura de sessió perquè els alumnes se sentin segurs dins una aula en una llengua que no és la seva i així puguin seguir la classe sense dificultats.

S’encoratja els alumnes a utilitzar la llengua estrangera sempre que es pugui i per aconseguir això s’utilitzen sempre les mateixes estructures i el mateix vocabulari dins l’aula. Gràcies a això, a la llarga, gairebé tot l’alumnat demana per anar al lavabo en anglès, utilitzen les paraules del material de classe (llapis, tisores, cadira, plastidecors,…) en anglès, saluden en anglès i acaben entenent tot el que la “miss” (senyoreta) diu.

Al Pompeu estem molt contents de la introducció de l’anglès a Infantil i esperem que la poguem fer per molts anys!