Acollida

L’escola disposa d’un servei d’acollida matinal (SAM) per abans de l’horari lectiu de 7,30h. a 9,30h.

Els/les nens/es que utilitzen aquest servei poden portar menjar per l’esmorzar si no el fan a casa. El David serà l’encarregat del SAM.

Preus del SAM per alumnat fixe:

  • 7:30-9:30h., 65 euros

  • 8-9:30h., 55 euros

  • 8:30-9:30h., 45 euros

  • 9-9:30h., 25 euros (l’alumnat ha de venir esmorzats)

Preus del SAM per alumnat esporàdic:

  • 7:30-9:30h., 7 euros

  • 9-9:30h., 4 euros

S’oferirà el servei d’acollida de la tarda (SAT) només quan hi hagi jornada intensiva.