Pla d’Acollida

El Pla Acollida és el  conjunt d’actuacions que la nostra escola posa en marxa per tal d’acompanyar als nous membres de la comunitat educativa (alumnat, famílies, personal docent i no docent, mestres). Actuacions que quedaran sistematitzades per a facilitar la seva participació en els projectes que es desenvolupen al centre. En aquest sentit l’acollida no ha de ser entesa com un fet puntual sinó com un procés continu al llarg de tota l’etapa escolar.