Consell escolar

El Consell Escolar és el màxim òrgan de govern i participació de la comunitat escolar; el formen diferents representants d’aquesta comunitat escolar. A la nostra escola, aquest curs 2020-21, el Consell Escolar està constituït per:

Equip Directiu de l’escola
 • Laura Benito
 • Lola Escamilla
 • Alejandro José Lletí
Representants de mestres
 • Mireia Cortada
 • Ana Martí
 • Noemí Martínez
 • Anna Morera
 • Lourdes Palma
Representants de mares i pares
 • Laura del Caño
 • Nohora Elena Gómez
 • Mª Dolors Canals
 • Íngrid Ortega
Representant AMPA
 • Sergi Busquets
Representant Ajuntament
 • Joan Carles Almirall
Representant del personal d’administració i serveis (PAS)
 • Vanesa Cervantes