Equip docent

 

Claustre:

TUTORIES HORARI D’ATENCIÓ
A LES FAMÍLIES
EDUCACIÓ INFANTIL
EI- A i coordinació Mare Obiols Dilluns de 13h a 14h
EI- B Linet Gàlvez Dilluns de 13h a 14h
EI- C Beatriz Molina Dilluns de 13h a 14h
Suport EI Lola Escamilla Dilluns de 13h a 14h
TEI (Tècnica d’Educació Infantil) Suport a totes les aules: Maria Laguna
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r Lourdes Palma Dilluns de 13h a 14h
2n Emi García Dilluns de 13h a 14h
3r Juli Cuesta Dilluns de 13h a 14h
4t Ana Martín Dilluns de 13h a 14h
Francesca Aranda Dilluns de 13h a 14h
Laura Collado i Alba Ribas Dilluns de 13h a 14h
Coordinadora EP Juli Cuesta Dilluns de 13h a 14h
ESPECIALISTES, ÀREES
Música Míriam Navarro Dilluns de 13h a 14h
Educació Física

 

Míriam Navarro

Juli Cuesta

Noemí Martínez

Dilluns de 13h a 14h
Llengua estrangera: Anglès Noemí Martínez Dilluns de 13h a 14h
Educació Especial Emi García Dilluns de 13h a 14h
Coordinadora LIC Noemí Martínez Dilluns de 13h a 14h
Coordinadora Riscos Laborals Linet Gálvez Dilluns de 13h a 14h
Coordinadora TAC Lourdes Palma Dilluns de 13h a 14h
Especialista de plàstica Anna Morera Dilluns de 13h a 14h

EQUIP DIRECTIU

Directora Lola Escamilla Hores a concertar
Cap d’Estudis Alba Ribas Hores a concertar
Secretari Laura Collado Hores a concertar

 

Personal no docent

PERSONAL NO DOCENT
Conserge

Manteniment

Administratiu

Xavier Fusalba

Gerard Córcoles

Lizbeth Torres

Servei de neteja Vanesa Cervantes

Lorena Martínez

Servei de menjador i acollida
Puri Masa Moreno(coordinadora)
David Romera Rubinat (coordinador suplent)

Montserrat Padilla Rojas (cuinera)

Maria Pilar Ollero Serrano
Anna Sanhez Corrochano
Maria Laganga Beltran
Valeria Hope Hernández
Anna Tena Gallego
Laia Tena Gallego