Objectius generals d’educació infantil

Aquí podeu descarregar els objectius generals de la etapa d’educació infantil, un document revisat i consensuats per l’equip de mestres d’infantil de l’escola.

OBJECTIUS GENERALS D’ETAPA EI

També us enllacem el document EL DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS. La fita educativa durant l’Educació Infantil. En aquest document del Departament trobareu orientacions sobre com i on aprèn l’infant, inclusió, com avalua el docent i la planificació docent, document que l’equip de mestres d’infantil també té molt present.