Material escolar

Material fungible i fotocòpies

El material escolar fungible i totes les còpies que constitueixen els dossiers de treball de l’alumnat es pagaran amb la quota de material escolar que serà per a tots els nivells i grups de 130 euros per curs i nen/a.
La forma de pagament del material es fa a través de domiciliació bancària fraccionat en dos pagaments de 65€ els mesos de desembre i de juliol.

Llibres de text i altres materials

Els llibres de text i quaderns són venuts per l’AMPA a l’escola.

Aquí podeu descarregar el llistat de material i quaderns d’infantil i primària:

MATERIAL 2021-22

QUADERNS 2021-22