Sortides i colònies

Les sortides i colònies són una part imprescindible per al treball a l’aula i estan pensades i programades per tal de autocarcomplementar i desenvolupar els continguts curriculars que es treballen durant el curs.

Cada curs programem un mínim d’una sortida per trimestre. Tan bon punt estiguin aprovades pel Consell Escolar publicarem en aquest mateix espai i al calendari de la web, la relació de les sortides i festes que durem a terme. Tanmateix, uns dies abans de la sortida rebreu una circular informant-vos de la sortida. En cas que l’alumne no pugui assistir a la sortida, caldrà retornar la circular signada per tal que no us carreguin l’import al banc.

  • Sortides del curs 2020-2021: Durant el 1r trimestre no es faran sortides ni colònies, anirem informant segons evolució dels casos Covid al centre. Gràcies per la vostra comprensió.