Serveis

Secció que ha d’informar a les famílies dels serveis que ofereix el centre. La missió educativa no es limita a l’eix curricular. Altres serveis:

  • el menjador escolar
  • l’acollida
  • el transport escolar
  • el casal d’estiu
  • les activitats extraescolars
  • altres serveis digitals (en cas que el centre compti amb altres serveis digitals en línia com ara Moodle, blogs, tutoria o gestió acadèmica, aplicacions mòbils…)