CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA, CURS 2019/2020

Recordeu que cal demanar hora a la secretaria de l’escola    

al telèfon 93 794 18 8 7 Núria

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA, CURS 2017/2018:

Presentació de sol·licituds (preinscripció) ……………………… 29 març al 9 d’abril

Publicació de les llistes amb el barem ………………….………. 26 d’abril

Termini de reclamacions ………………………..…..……………. 29 d’abril al 3 de maig.

Publicació llistes amb el barem, resoltes reclamacions ………. 8 de maig

Publicació de les llistes d’alumnat admès …….…………….….. 12 de juny

Període de matriculació ………………………………..………. 20 al 26 de juny

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN FER LA PREINSCRIPCIÓ (2019/2020) :

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en té. Els alumnes estrangers podran acreditar les dades d’identificació o de filiació amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare i mare, tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE (en el cas de persones estrangeres).
Original i fotocòpia del llibre de família, o altres documents relatius a la filiació (en el cas de separació o divorci dels pares, fotocòpia de la sentència judicial o de les mesures provisionals). Si l’alumne està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia del carnet o llibre de vacunacions. Si els/les nens/es no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
Original i fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (TSI).
CIRCUMSTÀNCIES A ACREDITAR NOMÉS EN EL CAS QUE S’AL·LEGUIN:

Renda anual de la unitat familiar (PIRMI). Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
Per acreditar la proximitat del domicili de l’alumne al centre, i només en el cas que el domicili familiar al·legat no coincideixi amb el del DNI o targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres que no han de tenir NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Original i fotocòpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa, a l’efecte d’acreditar la proximitat del domicili del lloc de treball.
En el cas de germans matriculats al centre o pares/tutors que hi treballin, el centre comprovarà directament aquesta circumstància.
Original i fotocòpia del certificat de discapacitat igual o superior al 33%, de la persona que al·legui aquesta condició (l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans/es), emès pel Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, vigent.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR PER COMPLETAR LA MATRÍCULA:

• 4 fotos del/de la nen/a
• Comprovant pagament (ingrés c/c “La Caixa”  (Quota Material/Quota AMPA)

  • Full dades Bancàries degudament emplenat.
  • El DNI/NIE renovat amb l’adreça informada, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

 Per a qualsevol pregunta, telèfon 93 794 18 8 7 Núria (administrativa de l’escola)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>