CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA, CURS 2019/2020

Recordeu que cal demanar hora a la secretaria de l’escola    

al telèfon 93 794 18 8 7 Núria

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA, CURS 2017/2018:

Presentació de sol·licituds (preinscripció) ……………………… 29 març al 9 d’abril

Publicació de les llistes amb el barem ………………….………. 26 d’abril

Termini de reclamacions ………………………..…..……………. 29 d’abril al 3 de maig.

Publicació llistes amb el barem, resoltes reclamacions ………. 8 de maig

Publicació de les llistes d’alumnat admès …….…………….….. 12 de juny

Període de matriculació ………………………………..………. 20 al 26 de juny

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN FER LA PREINSCRIPCIÓ (2019/2020) :

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en té. Els alumnes estrangers podran acreditar les dades d’identificació o de filiació amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare i mare, tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE (en el cas de persones estrangeres).
Original i fotocòpia del llibre de família, o altres documents relatius a la filiació (en el cas de separació o divorci dels pares, fotocòpia de la sentència judicial o de les mesures provisionals). Si l’alumne està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia del carnet o llibre de vacunacions. Si els/les nens/es no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
Original i fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (TSI).
CIRCUMSTÀNCIES A ACREDITAR NOMÉS EN EL CAS QUE S’AL·LEGUIN:

Renda anual de la unitat familiar (PIRMI). Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
Per acreditar la proximitat del domicili de l’alumne al centre, i només en el cas que el domicili familiar al·legat no coincideixi amb el del DNI o targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres que no han de tenir NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Original i fotocòpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa, a l’efecte d’acreditar la proximitat del domicili del lloc de treball.
En el cas de germans matriculats al centre o pares/tutors que hi treballin, el centre comprovarà directament aquesta circumstància.
Original i fotocòpia del certificat de discapacitat igual o superior al 33%, de la persona que al·legui aquesta condició (l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans/es), emès pel Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, vigent.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR PER COMPLETAR LA MATRÍCULA:

• 4 fotos del/de la nen/a
• Comprovant pagament (ingrés c/c “La Caixa”  (Quota Material/Quota AMPA)

  • Full dades Bancàries degudament emplenat.
  • El DNI/NIE renovat amb l’adreça informada, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

 Per a qualsevol pregunta, telèfon 93 794 18 8 7 Núria (administrativa de l’escola)

2018-2019_Gràcies a tots i totes_Portes Obertes

El passat diumenge 17 de març es va dur a terma la jornada de portes obertes de l’escola.  

No volem deixar d’agrair la col·laboració de:

  • AMPA i famílies per deixar el pati i el mur de la pujada com nous.
  • Gegants de Canet, Mares Malabaristes, esplai Bitxus i AMPA per dinamitzar la jornada.
  • Alumnes, mestres, personal de l’escola per organitzar i dur a terme les activitats, visites  i explicacions.
  • Ajuntament per col·laborar en la millora dels espais.
  • Totes les famílies que heu participat i heu compartit amb nosaltres aquest matí.

Moltes gràcies!!!

Entre tots/es construïm i som escola!!!

       

            

11 de Febrer dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència

Avui hem tingut un parell de xerrades de dones que fan Ciència.

La Doctora Sílvia Pujals Riatós (doctorada en Química Orgànica a la Universitat de Barcelona en el camp de l’alliberació de fàrmacs) ens ha parlat sobre que és Ciència, que fan els i les que fan investigació, perquè ha triat ser científica i com hi gaudeix.

L’Alina Granda, mare de l’escola, hem experimentat sobre la conductivitat.

Aquí us hi deixem algunes de les fotos

Apadrinament Lector

Aquest curs hem iniciat l’activitat d’apadrinament lector.
Un cop al mes tenim una setmana dedicada a l’apadrinament lector on es realitzen diferents activitats amb l’objectiu d’encomanar el gust per la lectura.
Es tracta d’una activitat cooperativa que es realitza en parelles formades pels alumnes de tercer… Llegeix més»

Consell Escolar 2018-19

Volem donar la benvinguda als nous membres del Consell Escolar
Què és el consell escolar? El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de… Llegeix més»