LLISTAT ALUMNES ASSIGNATS AL CENTRE / ALUMNES EN LLISTA D’ESPERA

Benvinguts a l’escola!
LLISTAT ALUMNES ASSIGNATS AL CENTRE_ GEDAC 7JULIOL2020
LLISTAT ALUMNES EN LLISTA ESPERA_ 7JULIOL2020
LLISTAT PREINSCRITS-CENTRE ASSIGNAT GEDAC 7JULIOL2020
Període de matriculació ………………………………………. 13 al 17 Juliol
Documentació que cal adjuntar per completar la Matrícula:
4 fotos del/de la nen/a
Comprovant pagament (ingrés c/c “la Caixa”)… Llegeix més»