Horari atenció al públic 2019-2020

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
DIRECTORA DILLUNS DE 15-16.10 (demanar hora)
DIMECRES / DIVENDRES 9 – 10 (demanar hora)
CAP D’ESTUDIS Demanar hora
SECRETARIA Demanar hora
TUTORS/ESPECIALISTES DIMARTS DE 12.30-13.30