Oferta educativa

La nostra escola ofereix els ensenyaments d’Educació Infantil de segon cicle (P3, P4 i P5) així com els d’Educació Primària (de 1r a 6è curs).