Resum procés d’admissió

 

Publiquem AQUÍ el llistat d’alumnes matriculats que mostra un resum del procés d’admissió al centre que inclou les dades de preinscripció i admissió fins al 30 de setembre de 2020.