Calendari del curs

L’horari lectiu del centre és de 8:50/9:00 a 12:30h i de 15:00 a 16:20/16:30h per a tot l’alumnat del centre.

Per l’alumnat que inicia l’escolarització a P3, organitzem un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris de la primera setmana de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.