Projectes d’escola

Treball cooperatiu : Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar (CA/AC)

La neurociència confirma que aprenem per mitjà de la interacció social i el treball cooperatiu facilita aquesta interacció. Amb aquesta finalitat, a la nostra escola vam començar a introduir el treballar cooperatiu a l’Educació Física ja fa més de 10 anys. Posteriorment vam formar-nos amb en Pere Pujolàs de l’UVIC i vam entrar a formar part del programa de treball cooperatiu CA/AC.

Entenem l’aprenentatge cooperatiu com una metodologia de treball més enllà d’un recurs didàctic. És també un contingut a treballar per facilitar i potenciar la participació de tot l’alumnat i possibilitar l’atenció a la diversitat. Des del curs 15-16, formem part de la xarxa Khelidôn.

Sortides i colònies

Realitzem sortides a tots els cursos (una per trimestre), i colònies a partir de EI4 anys. Creiem en el valor pedagògic de les colònies i les sortides.  Valorem la cohesió i el benestar emocional del grup com a eina facilitadora de l’aprenentatge i el progrés personal. És per aquest motiu que les colònies de Cicle Inicial amb el canvi d’Infantil a Primària es realizen durant el primer trimestre.

Amb l’objectiu que cap alumne/a de l’escola no pugui gaudir d’aquestes activitats per motius econòmics, l’AFA té una comissió (L’AFA solidària) que vetlla per recollir diners. A cada sortida les famílies tenen la possibilitat d’aportar 1€ solidari a aquest fons.

         Afa Solidària

         Presentació-Afa Solidària-famílies

Grups interactius

És una forma de participació de les famílies dins les aules. Fruit d’un intercanvi d’experiències amb altres centres, vam conèixer aquesta metodologia de treball, i ja fa 3 cursos que la duem a terme periòdicament. Va més enllà d’una simple col·laboració de les families a l’aula. Hi ha quatre activitats simultànies pautades i estructurades per ajudar als/ a les alumnes en el seu creixement i progrés personal. Es realitzen  un cop al mes tant a EI com a tota la Primària. Les famílies col·laboradores reben una petita formació per tal de participar activament i assolir els objectius i finalitats proposades.

       Voluntaris grups interactius

Sala Newton / Espais de joc

El treball a la sala Newton és una proposta metodològica amb espais motivadors, d’experimentació i  recerca amb unes intencions concretes. Els infants són protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge a través de l’acció.
Cada espai compta amb materials específics pel treball d’una temàtica. Ofereixen la possibilitat a l’infant de gaudir del plaer d’aprendre descobrint, respectant els seus interessos, motivacions i necessitats del moment.

Psicomotricitat

A la nostra escola, a P3, P4 i P5  fem psicomotricitat  amb mig grup classe.  A l’etapa de Primària aquesta activitat té continuïtat amb l’Educació Física amb propostes de treball d’equip i reptes cooperatius.

La psicomotricitat és una activitat que afavoreix el desenvolupament de les possibilitats motrius, expressives i creatives dels infants a partir del moviment del cos. Durant les sessions setmanals es fan diferents propostes d’organització de l’espai que possibiliten activitats amb materials diversos i faciliten treballar un gran ventall d’habilitats motrius a partir del joc espontani: arrossegar-se, reptar, gatejar, enfilar-se, saltar, voltar, girar, rodolar, llençar-se,…

Educació artística

Entenem que la música  s’ha de viure i  gaudir, i que és una oportunitat per expressar-se individualment i en grup. Es fan propostes diverses de creació i interpretació i engrescadores, així com també treball de cos i moviment. Disposem d’una aula amb parquet i espai diàfan per a realitzar les activitats. Participem en diverses activitats musicals: Trobada de dansa de Cardedeu, Ball de bastons, Cantània, Dóna la nota, concert de Nadal… i fem una visita musical cada cicle a l’Auditori, Palau de la Música o Liceu.

 

 

 

 

 

Es treballa la música amb especialista des de P3 (amb una hora i mitja setmanal amb dues mestres a l’aula) i una hora a la resta d’Infantil i de  Primària. Fem que les entrades i sortides de l’escola siguin musicals.

L’alumnat d’educació infantil i cicle inicial compten amb la Sala Banksy, un espai de manipulació i creació artística per potenciar la creativitat i la lliure expressió.

La plàstica a primària es fa setmanalment amb col·laboració de les famílies.

“Jugar y convivir” i Encuentros de 6è

És un projecte que es realitza conjuntament amb altres escoles catalanes i d’arreu de l’estat. Totes tenen com a objectiu treballar l’educació física de forma cooperativa. El treball de l’escola finalitza amb unes trobades (“Encuentros”) dels alumnes de 6è de les diferents escoles. Comparteixen vivències, experiències i metodologies de treball cooperatiu més enllà de l’aula. Viatgen a diversos llocs de l’estat i conviuen amb diferents  comunitats d’aprenentatge.

Cultura digital

Disposem d’una àmplia dotació d’Ipads, Chromebooks, Bee-Bots i MBoots com a eina de treball, de cerca i de programació. La tecnologia és present en el dia a dia de l’escola i s’utilitza habitualment. Aprenem amb tecnologia, generant un entorn d’aprenentatge més motivador i competencial,  i sobre tecnologia, assegurant una recerca de continguts fiables i segurs.

Festes d’escola

Som una escola que celebrem les festes, algunes internament i una per trimestre oberta a les famílies. La castanyada, el concert de Santa Cecília i la celebració del Nadal amb la visita del patge, el tió, el concert de Nadal i la fira Solidària durant el primer trimestre. El dijous Gras amb la caminada de tota l’escola per dinar tots junts a Sant Hilari i el Carnestoltes durant el segon trimestre.I Sant Jordi i el comiat de  fi de curs…

Anglès

Al Corbella, entenem l’anglès com a llengua de relació dins d’un context de comunicació global. Tenim clar que un enfocament plurilingüe possibilita que els nostres alumnes millorin la seva competència comunicativa.

Introduïm, per tant, l’aprenentatge de la llengua anglesa a P4 amb grups desdoblats que facilitin el treball de l’expressió oral. A primària continuem amb sessions desdoblades i altres amb gran-grup vetllant sempre per establir un clima favorable on l’alumnat se senti segur i estimulat per anar utilitzant la llengua progressivament.

Padrins i fillols

Els infants de de P4 a 2n tenen un padrí o padrina de 3r a 6è per a treballar els vincles i la cohesió de centre, la lectura, els acompanyaments, les festes… Els grups apadrinats són : P4 amb 3r, P5 amb 4t, 1r amb 5è i 2n amb 6è.

Educació emocional

Volem esdevenir una escola que faciliti que els infants s’emocionin creixent. Acollim i treballem, per tant,  la seva emocionalitat  i la de l’equip docent com a eina facilitadora del creixement personal i l’aprenentatge.

Cardedeu Coeduca

Treballem amb l’objectiu de donar una perspectiva positiva de la diversitat en el seu sentit més ampli (funcional, de gènere, d’orientació sexual, d’origen, etc), de promoure el desenvolupament dels infants més enllà dels rols tradicionals associats a la feminitat i la masculinitat i de prevenir la violència de gènere.