Intercanvi d’experiències educatives

COOPERAR PER APRENDRE / APRENDRE A COOPERAR

ac-ca

 

 

 

 

La neurociència confirma que aprenem per mitjà de l’interacció social. El treball cooperatiu facilita aquesta interacció. Entenem l’aprenentatge cooperatiu com una metodologia de treball més enllà d’un recurs didàctic. És també un contingut a treballar per facilitar i potenciar la participació de tot l’alumnat i possibilitar l’atenció a la diversitat.

Antecedents curs 09-10: La valoració del projecte “Jugar y convivir” i de la formació de “Provenció de conflictes” ens porta a constatar la necessitat de treballar cooperativament des d‘altres àrees. El projecte de “Provenció de conflictes” pla de formació que vam fer amb Paco Cascón. Parlem de provenció de conflictes (J. Burton) enlloc de prevenció de conflictes per evitar les connotacions negatives que acompanyen a aquest terme: evitar, no fer front,  no anar a les causes, no analitzar-lo, no deixar sortir el què hi ha dins, …  En aquest sentit, la provenció a nivell educatiu significa intervenir en el conflicte quan està en els seus primers estadis, sense esperar que arribi la fase de crisis. Es tracta d’afavorir i proveir una sèrie d’habilitats i estratègies que ens permetin enfrontar millor els conflictes.

Formació curs 10-11 i 11-12: Formació, coordinada pel Serveis Educatius del Maresme-Vallès Oriental, amb Pere Pujolàs del programa CA/AC.   Intercanvi d’experiències amb altres centres com a cloenda de la formació. .

Treball intern de centre curs 12-13: Formació Interna de Centre coordinada per l’Equip Directiu, amb l’objectiu de sistematitzar i documentar el programa CA/AC a les aules: recull d’activitats de cohesió de grup i organització dels grups base i activitats a l’àrea de medi i de matemàtiques (lògica i resolució de problemes).

Treball intern de centre curs 13-14: Avancem amb les activitats d’aprenentatge cooperatiu a l’àrea de llengua i consensuem els plans d’equip. Participem a les II Jornades d’Aprenentatge Cooperatiu i Educació Inclusiva a Catalunya a Mataró exposant experiències d’Educació Infantil, Cicle Inicial i Educació Física.

 Intercanvi de bones pràctiques curs 14-15: Avancem  en activitats d’aprenentatge cooperatiu des de diferents àrees, enriquint competencialment les activitats d’aula. Compartim bones pràctiques d’Aprenentatge Cooperatiu amb centres d’altres comunitats autònomes a través del projecte “Juntos, alcanzando un sueño” subvencionat pel MECD. Formació al centre amb el Pere Pujolàs. Participació al III Simpòsium d’Aprenentatge Cooperatiu a Vigo presentant una ponència sobre els Plans d’Equip a la mesa d’en Pere Pujolàs.

Consolidant el projecte curs 15-16: Participació a les III Jornades d’Aprenentatge Cooperatiu i Educació Inclusiva a Catalunya a Salt exposant experiències de’Educació Física i Educació Infantil. En aquestes jornades ens passen el relleu per ser la seu el juliol del 2018, de les IV Jornades d’Aprenentatge Cooperatiu i Educació Inclusiva a Catalunya.

Compartint el projecte curs 16-17: Formem part de la xarxa Khelidôn

PROMECE: Intercanvi de bones pràctiques educatives  “Juntos, alcanzando un sueño”

La nostra escola va participar en el projecte intercentres “Juntos, alcanzando un sueño”, amb el Ceip Ofra Vistabella de Santa Cruz de Tenerife i amb el Ceip Maestra Caridad de Sanlúcar de Barrameda.

Aquest projecte, finançat pel MEC, destinat a projectes de millora de l’aprenentatge dels alumnes,  tenia com a objectiu compartir bones pràctiques educatives que portem a terme els centres participants.

D’aquesta manera el Ceip Maestra Caridad de Sanlúcar de Barrameda, com a Comunitat d’Aprenentatge, va compartir bones pràctiques d’Educació Inclusiva per les quals van guanyar el Premi Marta Mata d’Educació l’any 2010. Després d’aquest intercanvi, la nostra escola ha incorporat 2 activitats de Grups Interactius cada trimestre.

Per altra banda, el Ceip Ofra Vistabella de Santa Cruz de Tenerife va aportar la seva experiència en la utilització de les Tecnologies de la Informació i Comunicació i de l’e-learning. A partir d’aquesta experiència, vam decidir donar un bon impuls en l’ús de les tecnologies

I des del Corbella vam compartir el coneixement i l’experiència adquirida en l’Aprenentatge Cooperatiu,  seguint  el programa Cooperar per Aprendre/ Aprendre a Cooperar de l’equip d’en Pere Pujolàs de l’UVIC.

Intercanvis de mestres i famílies curs 14-15:

  • Intercanvi Tenerife i Cardedeu a Sanlúcar de Barrameda: setmana del 13 al 17 d’abril de 2015
  • Intercanvi Tenerife i Sanlúcar a Cardedeu: 27, 28 i 29 d’abril de 2015
  • Intercanvi a Cardedeu i Sanlúcar a Tenerife: setmana de l’11 al 15 de maig de 2015

La idea va ser fer un intercanvi a tres bandes: cada escola visitant va fer una formació a les escoles que acollia i a l’hora vam veure in situ l’experiència que portava a terme l’escola visitada. A més a més, cada escola, quan va fer d’amfitriona, va buscar una persona reconeguda del seu punt fort, per fer una xerrada sobre el tema. En el cas de la nostra escola,vam tenir la sort de poder comptar amb la presència d’en Pere Pujolàs de l’UVIC.

Intercanvis d’alumnes curs 15-16:

Durant el primer trimestre del curs 15-16, vam dur a terme l’intercanvi  de 10-12 alumnes de cada centre que durant 3 o 4 dies van assistir a les classes i van compartir activitats amb les escoles que visitàvem:

  • Intercanvi Tenerife i Cardedeu a Sanlúcar de Barrameda: del 3 al 6 de novembre de 2015
  • Intercanvi a Cardedeu i Sanlúcar a Tenerife: del 16 al 19 de novembre de 2015
  • Intercanvi Tenerife i Sanlúcar a Cardedeu: del 30 de novembre al 3 de desembre de 2015

Aquest  projecte intercentres va ser possible a partir dels vincles establerts a través del projecte d’Educació Física “Jugar y convivir” en el qual participem les tres escoles des de fa 10 cursos.

“JUGAR Y CONVIVIR”

El projecte “Jugar y convivir”  és un projecte en el qual  es treballen aspectes d’educació per a la convivència a través de l’àrea d’Educació Física.           Té dues vessants:

La interna, de 1r a 6è:  A través de l’Educació Física, treballem l’objectiu de millorar la  dinàmica i la cohesió del grup amb la pràctica del joc cooperatiu, alternatiu i tradicional com a instrument que afavoreix la col·laboració, el respecte a les normes, la tolerància, la igualtat de sexes, el joc net i la no discriminació.

L’externa a 6è:  Per cloure el projecte, participem en una trobada amb alumnes de 6è d’escoles d’altres comunitats autònomes. Són els  “Encuentros”, en els quals compartim les modalitats esportives del projecte en grups de treball cooperatiu intercentres. Però sobretot convivim durant una setmana. Els  altres 7 centres que hi participen són:  CEIP Ofra Vistabella Santa Cruz de Tenerife, CEIP Maestra Caridad Ruiz – Sanlúcar (Cádiz), CEIP Lepanto – Leganés (Madrid), CEIP Víctor Pradera -Leganés (Madrid), CEIP Miguel Hernández-Laguna de Duero (Valladolid), Escola Pompeu Fabra Parets del Vallès (Barcelona) i Zer Moianès Llevant (Barcelona). El curs 15-16 vam celebrar 10 anys d’Encuentros.

 

ATELIER M i VIATGE A PISTOIA

Participem en el grup de treball  Atelier M format per mestres i famílies de les escoles del municipi i coordinat per l’equip del Pla Marcell. Aquest  espai possibilita  detectar i compartir bones pràctiques i potenciar així la incorporació de metodogies avançades que  permetin millorar la intervenció a les aules d’infantil i primària.

Per altra banda l’Institut Pla Marcell organitza viatges d’estudis pels seus alumnes de TEI  a Pistoia (ciutat italiana de la Toscana)  per tal de conèixer una organització global on diferents agents treballen coordinats per a tirar endavant una projecte educatiu municipal. Amb un projecte pedagògic municipal  reconegut arreu del món, aquesta ciutat  ha creat una xarxa de serveis educatius amb deu asili nido (Escoles de zero a tres anys), dotze scuole dell’infanzia (Escoles de tres a sis anys), quatre area Bambini i dotze laboratoris Pistoiaragazzi.

Aquest és el tercer curs que mestres de la nostra escola hi participem visitant asili nido, scuole dell’infanzia i areas Bambini i empapant-nos dels seus espais, de les seves propostes, de les seves activitats, de la seva documentació,  de les seves mirades… en definitiva de l’essència d’un projecte pedagògic admirat arreu del món.