Projecte educatiu

Som uns escola pública, inaugurada el mes de setembre de 1982, després de separar-se de l’escola “mare” Ramon Macip-Dolors Granés i d’establir-se com a centre d’una línia amb un equip de mestres amb un plantejament d’escola catalana, activa, amb projectes innovadors i lligada als moviments de renovació pedagògica del moment.

A partir del curs 95-96 i degut al tancament de l’escola Belloch i al creixement demogràfic de Cardedeu, l’escola va passar d’una a dues línies, amb les conseqüents obres d’ampliació i amb un període de readaptació a la nova realitat física i humana.

Actualment som una escola oberta a introduir i incorporar innovacions en la nostra acció educativa, mantenint alhora les pràctiques metodològiques que ja utilitzem i que són positives pel nostre alumnat.

El funcionament de la nostra escola es concreta en unes línies metodològiques, reflectides en els diferents projectes que portem a terme i que pretenen posar a l’abast de l’alumnat tot un seguit d’eines i d’estratègies competencials que els ajudin en la seva formació integral.

Al Corbella volem formar persones amb els coneixements i les habilitats necessàries perquè esdevinguin ciutadans

  • Satisfets amb ells mateixos.
  • Competents socialment.
  • Ben preparats intel·lectualment.
  • Amb iniciativa i criteri propi.
  • Amb sensibilitat ètica i artística

PEC Escola Germans Corbella