Nivells

A continuació us facilitem les adreces de correu de contacte de l’escola.

Recordeu! Els correus d’aula i de cicle estan pensats per a ser un mitjà de comunicació quan no puguem garantir la presencialitat a l’escola. Per a qualsevol comunicació referent al vostre fill/lla en el dia a dia de l’escola preguem que ens contacteu telefònicament o al correu a8039690@xtec.cat. Moltes gràcies.

Educació Infantil- educacioinfantil@escolacorbella.cat

  • P3: p3a@escolacorbella.cat, p3b@escolacorbella.cat
  • P4: p4a@escolacorbella.cat, p4b@escolacorbella.cat
  • P5: p5a@escolacorbella.cat, p5b@escolacorbella.cat

Cicle Inicial- cicleinicial@escolacorbella.cat

  • 1r: 1a@escolacorbella.cat, 1b@escolacorbella.cat, 1c@escolacorbella.cat 
  • 2n: 2a@escolacorbella.cat, 2b@escolacorbella.cat

Cicle Mitjà- ciclemitja@escolacorbella.cat

  • 3r: 3a@escolacorbella.cat, 3b@escolacorbella.cat, 3c@escolacorbella.cat
  • 4t: 4a@escolacorbella.cat,4b@escolacorbella.cat,4c@escolacorbella.cat

Cicle Superior- ciclesuperior@escolacorbella.cat

  • 5è: 5a@escolacorbella.cat, 5b@escolacorbella.cat
  • 6è: 6a@escolacorbella.cat, 6b@escolacorbella.cat, 6c@escolacorbella.cat