PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 20-21

Matrícula alumnes admesos: del 13 al 17 de juliol presencialment
Informacions del procés de preinscripció: 
Informacions del projecte de l’Escola Germans Corbella: