Declaració responsable

Benvolgudes famílies,

Ja tenim la Declaració responsable que us vàrem comentar a la reunió virtual de famílies del passat dia 8 de setembre.

És obligatori que tot l’alumnat la porti complimentada i signada el primer dia per a poder accedir a l’escola.

No s’ha d’enviar als correu electrònics de l’escola.

L’heu de lliurar en mà dilluns a l’entrada de l’escola, i signada amb data 14 de setembre.

Moltes gràcies per endavant!

Som-hi que ja falta menys!!

Equip Directiu