Projecte connectem (psicomotricitat)

Connectem Cos-ment

 

“La vida és moviment i així comença tot”(Feldenkrais)

Connectem” és un programa psicomotriu preventiu, estimulatiu i multisensorial, on es realitza una alimentació del cervell mitjançant diferents metodologies basades en el moviment i en els últims estudis de  neurociència i neuroeducació. S’estimula el cos, la ment, les sensacions, les emocions i els sentiments.

L’objectiu d’aquest programa neuromotor és arribar a la maduració neuronal i obtenir uns bons ciments per l’adquisició  de futurs aprenentatges, establint relacions basades en els valors, en la diversitat i en la capacitat de compartir, dinamitzant el treball en grup, fomentant el respecte, la confiança i la comunicació.

 

El cervell s’estimula i s’alimenta a través del cos i el moviment, creant les connexions cerebrals

    

Per tant, dins la sala de psicomotricitat s’ofereix un lloc d’experimentació, d’investigació activa i vivencial on els nens/es són els protagonistes actius dels seus aprenentatges, on poden experimentar tocant, veient, escoltant, movent-se, … Es proporciona al nen/a informació procedent de diversos canals sensorials per ensenyar i integrar els diferents estímuls a través dels sentits amb la finalitat d’enriquir les seves experiències sensorials i ampliar el seu coneixement. A part d’estimular els cinc sentits, també es realitza un treball del sentit vestibular i del sentit propioceptiu que són bàsics pels futurs aprenentatges.

Gairebé en totes les sessions de psicomotricitat es fa servir música de Mozart i música gregoriana entre d’altres, ja que el seu compàs coincideix amb el ritme neurològic humà.

Pel que fa a les sessions de música i d’expressió corporal es porta a terme un treball vivencial, d’expressió corporal i rítmic, així com un treball d’audicions, contes i representacions musicals, cançons i danses, oferint diferents estils musicals.

 Connectem” porta a terme exercicis de relaxació, proporcionant als nens/es un espai d’intimitat, un espai per l’autoconeixement i un recurs per desenvolupar la intel·ligència emocional.

L’educació emocional és una innovació educativa, és per això que “Connectem” realitza un vincle entre cos, emocions i sentiments. Aquestes emocions i sentiments són el motor dels aprenentatges, realment s’aprèn quan estem motivats, quan actuem amb el cos i amb el cor.