Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

El 20 de desembre de 2016 es va constituir el nou Consell Escolar i està representat per:

Director: Pablo Esteban

Cap d’estudis: Raquel Álvarez

Secretària: Jéssica Gracia

Representant Ajuntament: Alejandro Company

Representants del professorat:

  • Inmaculada Romero (Tutora de 4tB)
  • Ester Lumbreras (Mestra d’Anglès a E.I i C.I.)
  • Monica Rodríguez (Tutora de 5èA)
  • Daniel Rodríguez (Tutor de 1rA)
  • Susana Roman (Mestra de Psicomotricitat i Música a E.I.)
  • Montse Palacios (Mestra d’E.F. i d’Informàtica)

Representants de pares i mares:

  • Eva Rodriguez (mare de l’Alexia (P3A) i l’ Ela (1rA))
  • Benigno García (pare del Ciro (P5A) i l’Ada (4tB)
  • Mario Markovich (pare de l’Alan (2nB) i l’Èric (5èA))
  • Maria Aroa Schwandt (mare de la Vera (P5A), l’Olivia (P5B) , i el Gael (3rA))

Representant de l’AMPA: Elena Rubio (mare del Joel (2nA) i del Marc (4tB))

Representant del PAS: Teresa Castellà (Secretària)

Per veure els temes i acords dels Consells Escolars anar a la següent pàgina.