Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

L’actual Consell Escolar i està representat per:

Director: Joaquim García

Cap d’estudis: Rocio Abad

Secretària: Daniel Rodríguez

Representant Ajuntament: Jordi Maresma

Representants del professorat:

 • Lidia Dominguez (Mestra d’Ed. Física)
 • Belen Declara (Mestra de C. Inicial)
 • Anna Belén Fusté (Mestra de Música).
 • Isabel Gracia (Mestra d’Ed. especial)
 • Sara Ribas (Mestra de C. Mitjà)
 • Immaculada Romero (Mestra de C. Mitjà)

Representants de pares i mares:

 • Emma Victoria Buckle
 • Maria Rosa Jimenez
 • Jessica Perez
 • Maria Aroa Schwandt
 • Tania Sophia
 • Representant de l’AMPA: Javier López

Representant del PAS: Teresa Castellà (Secretària)

Per veure els temes i acords dels Consells Escolars anar a la següent pàgina.