Història

La història del centre

El CEIP GARIGOT és un centre jove amb un curt període d’existència. El centre va fundar-se al curs 2002-2003, en el recinte de Can Roca, al centre de Castelldefels. Va ser un centre de nova creació atesa la demanda d’escolaritat en el nostre municipi.La implicació de tota la Comunitat Educativa va generar el Projecte Educatiu de l’escola.

Fou en el transcurs del curs 2005-2006 que es va fer el trasllat cap a la nova escola en l’ubicació actual.

 

 

 

 

 

D’on surt el nostre nom?

Una de les primeres decisions que havíem de prendre, era de dotar nom al nou centre. es va organitzar un “concurs” on tots els membres de la Comunitat podien proposar-ne. Finalment es va fer una votació, atenent a les propostes finalistes, i es va decidir el nom actual. Què o qui és en Garigot?

Castelldefels, fa molts anys, tenia tres guaites que vigilaven les possibles arribades de perills (lladres, pirates, …). Un d’aquests guaites era un drac que havia trobat un vailet del poble per les muntanyes del Garraf. Aquest drac era especial i famós, tenia dos caps: un cap mirava cap a la banda de mar i l’ altre cap a la banda de muntanya.Un dia que el rei Joan II estava a punt de morir, perquè s’ havia perdut i l’ havien recollit uns vilatans, i només podia comunicar-se per escrit, feu unes ratlles inintel·ligibles:
– Mireu, mireu, ha fet un gargot!!- diu en Guillem .
– Un què – salta el Drac que acabava de treure els nassos a la cambra per a veure què passa – Un gar-got, han dit? Gar…Got, Gar…Got, Gar…Got Mai cap nom m’ havia agradat tant! Jo que ja fa temps que me ‘n buscava un … Aquest m’ agrada, sí senyor. A partir d’ara el meu nom serà Gar-i-Got. Un tros de nom per cada cap: el que mira a la muntanya serà el Gar i el que mira al mar, el Got . Segons conta la llegenda, escrita en el llibre ” L’ Olla del Rei”